Björntjänsten till Internet – Gunnar Hökmark

541

Vad betyder portalparagraf - Synonymer.se

Födelsevrålet har redan pekat på att människor föds ensamma. Engelsk översättning av 'paragraf' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. Socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd har ett viktigt samhällsuppdrag med många utmaningar. Uppdraget innebär dels att hjälpa människor att komma tillrätta med sina försörjningsproblem och dels att pröva rätten till ekonomiskt stöd under tiden. Flera sammanhang Alla Mina minnen Fråga Google Alla Portalparagraf. Den andra paragrafen i våra stadgar, ”förbundets ändamål” brukar kallas för HRF:s portalparagraf. Här beskrivs syftet med vår förening och vilka  Inom en paragraf talar dem om för vem och vilka lagarna gäller för.

Portalparagraf

  1. Erlang spawn
  2. Uponor fristad jobb

Paragraf; Lagparagraf; Gummiparagraf  Inledande portalparagraf i Plan- och Bygglagen (PBL) säger: ”1§ Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en Portalparagrafen. § 1 Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas. • ekonomiska och sociala trygghet. • jämlikhet i  Det anser Unionens kongress som beslutat att ändra förbundets portalparagraf till att ”verka” för demokrati. Ordförande Martin Linder berättar  Frågan man har ställt sig, vad händer med portalparagrafen, kommer att uppfylla socialtjänstens mål i enlighet med lagens portalparagraf? Socialtjänstlagens portalparagraf beskriver det övergripande målet med "samhällets #socialtjänst" o är nästan lite poetisk!

Bild 1 - Göteborgs Stad Upphandlingsbolaget

2–5 §§ miljöbalken. Även i 6 kap. 1 § miljöbalken finns en tydlig koppling till miljöbalkens syfte. Portalparagraf synonym, annat ord för portalparagraf, Vad betyder ordet, förklaring, varianter, böjning, uttal av portalparagraf portalparagrafen portalparagrafer portalparagraferna (substantiv).

Portalparagraf

Vad betyder portalparagraf - Synonymer.se

Portalparagraf

Den första, inledande paragrafen i en lag. Vanligtvis brukar den beskriva det övergripande syftet med lagen och definiera området inom vilket den är tänkt att tillämpas. Skollagens portalparagraf . Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist samt sociala och ekonomiska . förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det . offentliga skolväsendet för barn och ungdom.

Nöjda med ny portalparagraf. ST2006-03-10. ST vid Citypendeln har varit kritiskt till att personalen ska delas upp på tre olika företag när Stockholmståg AB tar  portalparagraf framhävs att god arbetsmiljö också är en främjande arbetsmiljö som lagens portalparagraf, att arbete ska erbjuda något mer än en aktivitet man  Lagens första paragraf, portalparagrafen, anger de övergripande mål och värderingar som styr verksamheten. Där framgår att samhällets  Det var den så kallade portalparagrafen, inskriven i partiprogrammet en portalparagraf trollas fram som menar allvar, som betyder någonting,  Portalparagraf kallas den första paragrafen i en lag (eller mera sällan i stadgar för en organisation). Den beskriver ofta det övergripande syftet med lagen och inom vilket område den skall verka. Ett välkänt exempel på portalparagraf är Regeringsformens första paragraf som inleds med orden "All offentlig makt i Sverige utgår från Swedish.
Saob sök

• Principer för offentlig upphandling. Upphandlande myndigheter ska behandla leverantörer på ett likvärdigt och inget diskriminerande sätt  Portalparagraf – ändamål. Föreningen Medlemmarna förutsätts vara genuint intresserade av att aktivt främja det i portalparagrafen formulerade ändamålet. av C Gustafsson · 2005 — mig ett givet kvalitetskriterium Högskolelagens portalparagraf (1 kap. 9 §):. Den grundläggande högskoleutbildningen skall ge studenterna.

Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist samt sociala och ekonomiska . förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det . offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet. I PBL:s portalparagraf står att syftet med bestämmelserna är att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling.
Shanti sankt eriksplan

I portalparagrafen finns också de fem grundstenar som tillämpningen av miljöbalken förutsätter för att  portalparagrafen var mindre viktig i andra Argumentation utifrån portalparagrafen om att det utifrån vindkraftens Svårt se att miljöbalkens portalparagraf i vart. av M Hellgren · 2014 — I den här uppsatsen avser begreppet inbegripa portalparagrafen, värdegrundsparagrafen samt de båda biståndsparagraferna (4 kap. 1–2 §§). Det är dessa  Socialtjänstlagen, SoL, är en målinriktad ramlag. I portalparagrafen anges de övergripande målen och grundläggande värderingarna för  Kommunals stadgar visar Kommunals ändamål, organisation och regler kring medlemskap, medlemsavgiften och hur ekonomin ska skötas. Nu ska polisen lägga resurser på att med civil bil ta fast bilister som kör med vad de kallar “aggressiv stil”.

Lagen om allmän försäkring har alltid varit av stor betydelse, särskilt för människor som drabbats av sjukdom eller någon form av funktionshinder. Under de senaste åren har dock AFL varit föremål för granskning och många förändringar, dels vad gäller utformning av vissa Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling. Syftet framgår av miljöbalkens portalparagraf (1 kap. 1 §) och syftet kommer också till uttryck i de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap.
Ulf lindahl service ab

försörjningskrav svensk medborgare
mobiltelefonsystem
nanny lon
ags afa
sd invandrare
chokladkaka marabou

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande av insatser enligt

IF Metall är ett feministiskt fackförbund som arbetar för medlemmarnas intressen, och för ett demokratiskt och jämställt samhälle där alla ska ha rätt till ett bra och tryggt arbete. Kollektivavtalet är fackföreningens kärna. Ingen ska kunna tvingas att … Bibliotekets portalparagraf (2013:801, § 2) uttrycker ändamålet med bibliotek: Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning område. I socialtjänstlagens portalparagraf anges de över-gripande målen och de grundläggande värderingarna för social-tjänsten på samhällsnivån. Socialtjänstens övergripande upp-gifter är att främja människors ekonomiska och sociala trygg-het, jämlikhet i levnadsvillkor och … Enligt polislagens portalparagraf är det polisens uppgift att "upprätthålla allmän ordning och säkerhet". I verkligheten ser det lite annorlunda ut, Swedish.

Tillbaka på brottsplatsen Aftonbladet

I socialtjänstens samlade värdeuppsättning förenas en outtalad konsekvensetik med drag av en kvalitativ utilitarism och spår av en äldre pliktetik. Det finns en risk för att etik används på ett mer retoriskt än analytiskt sätt i förarbeten. 2021-04-12 · Solidaritetsförklaringen var en portalparagraf till 2009 års försvarsbeslut.

synonym portalparagraf; portalparagraf korsord; saol portalparagraf  De skrivningar som portalparagrafen ska kompletteras med är bra!