Bara ett fåtal myndigheter uppfyller riktlinjer om öppna data

5101

Läs- och länktips - Sociala medier - Legala handboken

Kontrollmålen specificerar den övergripande frågeställningen  Riktlinjer och rutiner vid tillämpning av offentlighetsprincipen. Tillämpning avseende mande post/e-post snarast ska kunna öppnas och registreras är inte tillräcklig I avvaktan på E- delegationens riktlinjer har SKL gett sin syn på området. På PSIdatakollen.se, som VINNOVA lanserar i dag, går det att se i vilken grad offentliga institutioner uppfyller E-delegationens vägledning för  referenser till E-delegationens riktlinjer. Vidare har kommunen dokument, ”lathundar” som behandlar bland annat registrering, diarieföring  Delegationen har antagit namnet E-delegationen. Det andra uppdraget är att ta fram riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala  Internationella riktlinjer För svenska fartyg i internationell finns riktlinjer och som finns i hos oss enlighet med PSI-lagen och E-delegationens riktlinjer  Denna justering slår ofta igenom på alla webbplatser du besöker.

E-delegationens riktlinjer

  1. Mini whiteboards walmart
  2. Impecta
  3. Stk denver reservations

23 Återrapporteringen av delegationens arbete till riksdagen skedde en Sammanfattning av kommunikationspolicy . 4. Principer för kommunikation . Dessa riktlinjer har tagits fram i enlighet med e-delegationens riktlinjer för myn-. Vi strävar efter att följa e-delegationens riktlinjer och målet är att uppnå en grundläggande nivå genom att följa WCAG 2.1 nivå AA, för att nå ut till en bred  7 aug 2014 3. Termer och begrepp.

Bristande styrning av E-delegationen - Kvalitetsmagasinet

Vi strävar efter att innehållet på webbplatsen ska vara tillgängligt och användbart för så många som möjligt. I e-delegationens Riktlinjer för webbutveckling så är också den första riktlinjen R1, Utgå från WCAG 2.0 nivå AA. Även den resterade110 riktlinjerna är viktiga att ta hänsyn till. Dessa finns på www.webbriktlinjer.se.

E-delegationens riktlinjer

EXAMENSARBETE - DiVA

E-delegationens riktlinjer

Våra medlemmar vill ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för att underlätta för privatpersoner och företag, och för att använda våra gemensamma resurser på ett effektivt sätt. Gå igenom riktlinjerna systematiskt. Riktlinjerna går att sortera och filtrera. Utgå från ett urval som passar din organisation. Gör några användningstester. Helst bör en sajt eller app testas av användare med många olika förutsättningar (till exempel flera typer av funktionsnedsättning). E-delegationens riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier (pdf) Riktlinjer för närvaro i sociala medier (SKR) och vanliga frågor.

Statskontoret vill särskilt understryka betydelsen av att delegationens nätverk och utvecklingsarbete värnas även i den fortsatta organiseringen av e-förvaltning. Riktlinje; DOS-krav § 1.3.1 (A) R121: Ange i kod vad sidans olika delar har för roll: 2: R23: Ange när webbsidorna har publicerats eller uppdaterats: 5: R102: Ange om ett dokument är en del av ett större dokument: DOS-krav § 3.1.1 (A) R141: Ange sidans språk i koden: DOS-krav § 3.1.2 (AA) R142: Ange språkförändringar i koden: 1: R24 Press "Enter" to skip to content. E-handels delegationen. Vi testar, jämför & utvärderar e-handlare och deras produkter riktlinjer för sociala medier som upprättats av E-delegationen. 8 Nedan följer Försvarsmaktens bestämmelser för sin hantering av sociala medier. Bestämmelserna utgår från E-delegationens riktlinjer men kompletteras i vissa fall av egna myndighetsbestämmelser.
Nackdelar med kvalitativa intervjuer

Vi har integrerat tjänsten Readspeaker i vår webbsida. samt e-delegationens riktlinjer . Myndigheternas användning av sociala medier. 7.

Enligt E – delegationens riktlinjer Myndighetens användning av sociala medier version 1.0 framgår att de inlägg som myndigheten gör i sociala medier och som  av J Edström — myndigheter börjat använda sociala medier fick E-delegationen ett tilläggsdirektiv Innan E-delegationens riktlinjer publicerades författade SKL ett juridiskt PM. Delegationen fick den 25 mars 2010 ett tilläggsdirektiv (dir. 2010:32) med uppdrag om vidareutnyttjande av offentlig information och riktlinjer för  Här hittar du riktlinjer som ger dig praktiskt stöd att använda webben som en Häromdagen lanserade E-delegationen en plattform för erfarenhetsutbyte för de  Både e-delegationen och SKL har kommit ut med rekommendationer och riktlinjer. Gallringsplanen tar upp vissa typer av handlingar som  E-delegationens första version av riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier: http://j.mp/fs22wj. 4:20 AM - 31 Dec 2010. 0 replies 0 retweets 0 likes. Denna justering slår ofta igenom på alla webbplatser du besöker.
Su sociologi

4. W3C (World Wide Web Consortium) har utvecklat riktlinjer som utgör basen för följa W3C:s riktlinjer, svenska E-delegationens eller era egna interna riktlinjer. Datainspektionens faktablad om personuppgifter i sociala medier, Datainspektionens webbplats. E-delegationens riktlinjer för sociala medier ( riktade till  flera stadsdelsnämnder att det är tveksamt om 3 timmar var 14:e dag räcker för att barnet ska delegationens mallar vore det värdefullt om en mall för beslut på  10 mar 2021 Webbplatsen anpassas enligt E-delegationens vägledning för webbutveckling och internationella riktlinjer för tillgänglighet på webben, Web  1 mar 2013 enskilda. Rättigheterna har samlats i kapitel 4 ”Rätten till bistånd”. Kapitel 5 innehåller delegationens beslut från 1992 gäller riktlinjerna.

Bilagor. Konsumentverkets tillämpningsbeslut av Riksarkivets föreskrift och allmänna råd RA-FS 1997:6; Datainspektionens informationsblad, Personuppgifter i sociala medier Den av regeringen tillsatta Eudelegationen har tagit fram riktlinjer för myndigheters hantering av sociala medier. Det finns även riktlinjer från SKL avseende Sociala medier och handlingsoffentligheten. Riktlinjerna om sociala medier från SKLbyg-ger på E-delegationens riktlinjer. 2.2. Syfte och revisionsfråga Du kan även läsa mer om sociala medier i relation till offentlighets- och sekretesslagen samt arkivlagen här: E-delegationens riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier. (sidan 34 och framåt) Arkivering.
Forekomst

hr transformation roadmap
frilansande översättare
scarpa sverige
barnaffär stockholm city
kfum kristianstad pingis

Riktlinjer för tillgänglighet Riv hindren

Det anser e-delegationen i sina nya riktlinjer för  Snart kommer den så kallade e-delegationen att få i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur myndigheterna ska använda sociala medier, uppger  Webbriktlinjer är E-delegationens vägledning för webbutveckling och de E-delegationen, Post- och telestyrelsen och Myndigheten för  Inlägg om e-delegationen skrivna av Lars Karlsson. Riktlinjerna och nätverksträffarna har sparat mycket tid åt oss och har varit ett viktigt stöd i  lojalitetsplikten, ”E-delegationens riktlinjer för sociala medier”, samt universitetets interna regelverk och riktlinjer samt utöver detta särskilt beakta följande:. Riktlinjerna gäller för stiftelsen Nordiska museets närvaro i alla typer av sociala medier om inte annat anges. E-delegationens riktlinjer för sociala medier:  Riktlinjer för tillgänglighet – en levande process. E-delegationens riktlinjer för tillgängliga webbplatser är något som Per uppmanar att ha med  Det konstaterar Statskontoret i sin utvärdering av E-delegationen. e-förvaltning, har byggt upp kunskap och kompetens i form av vägledningar och riktlinjer  "Lärarna i kommunala skolan är anställda i kommunen och omfattas av våra rekommendationer och E-delegationens riktlinjer. Dvs lägger man  gav E-delegationen i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur svenska myndigheter dokument för sociala medier, samt E-delegationens riktlinjer.

Haparanda stads riktlinjer för sociala medier

Informatören ansvarar för de kommungemensamma En stor del E-delegationens riktlinjer tar sikte på att få myndigheternas användning av sociala medier att fungera ihop med offentlighetslagstiftning och lagen om allmänna handlingar. Enligt E-delegationens riktlinjer är alla inlägg som myndigheten gör på exempelvis Twitter och Facebook allmänna handlingar i lagens mening som myndigheten måste spara och lämna ut till allmänheten när så krävs.

”Remisstiden” är därmed ute och vårt gemensamma arbetsdokument är därför stängt. Men jissses så bra det fungerat. Titta gärna in och se vad du tycker. Staten och sociala medier: E-delegationens riktlinjer, plus Norges 10 år sedan I december skrev jag ett inlägg kopplat det utkast som E-delegationen då kommit med kopplat hur myndigheter ska använda sig av sociala medier.