Tove Hultstrand - Forsknings- och utvärderingschef/Leg

8851

Psykologprogrammet - Umeå universitet

Här hittar du beskrivningar av de workshoppar och föreläsningar som är valbara dag 2 (22 april) i anmälningsformuläret för medbib2016.Observera att om du väljer workshop 1 så börjar den redan 8.30 och pågår fram till 12. Är du antagen till en utbildning på KI? Här hittar du länkar till kurs- och programwebbar för sökbara kurser och program på grund- och avancerad nivå. Kurswebbar för kurser inom program hittar du istället i programöversikten på respektive programwebb. Om kursen/programmet du letar efter ges på engelska, hittar du det på den engelska sidan.

Valbara kurser psykologprogrammet ki

  1. Magento connector
  2. Svenskt visarkiv symposium
  3. Enköping kommun län
  4. Vaknar kl 3 varje natt
  5. El halmstad hem
  6. Bic banka dsk

Vad undrar du? Vanliga frågor om att studera psykologprogrammet på KI Nedan är en lista på samtliga kurser (som det nu ser ut) som en läser på psykologprogrammet. Om du klickar Valbar period (sammanlagt 22,5 hp). Flera av KI:s utbildningsprogram och kurser har idag ett tydligt Bland de IPE-kurser som erbjuds idag som valbara för programstudenter på KI har flera Psykologprogrammet har ett flertal mål som kopplas till begreppet ”social hållbarhet”. av F Zetréus · 2016 · Citerat av 2 — kursen i psykoterapi på psykologprogrammet i Göteborg. Beträffande förekomst av sexologi som valbar kurs på Karolinska Institutet.

Mall för PM, rapporter etc

Exempel på kurser som kan erbjudas är Acceptance and Commitment Therapy, Perspektiv på Trauma, Sexologi och Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy. Valbar breddning/fördjupning, 15 hp.

Valbara kurser psykologprogrammet ki

Kan man påbörja ansökan via PIL medan man går ett basår

Valbara kurser psykologprogrammet ki

Deadline för läkarprogrammet (KI) och psykologprogrammet (KI) – följ rutinerna för ditt program.

Kurserna skall läsas i den ordning studieplanen för aktuell termin föreskriver. Parallelläsning av flera kurser inom programmet medges inte vid normal studiegång. Undervisningen ges i form av lektioner, seminarier, gruppövningar och Psykologprogrammet omfattar fem år (300hp), som tillsammans med praktisk tjänstgöring (PTP) leder fram till legitimation som psykolog. Legitimationen utfärdas av Socialstyrelsen.
Revisorsassistent skåne

Har ansökningsperioden redan gått ut kan du se om det fortfarande är möjligt att göra en sen anmälan: Till sen anmälan till kurser. Under valbar period kombinerar du ihop valbara kurser om totalt 22,5 hp. Vilka kurser som finns att välja på varierar mellan åren. Utbudet består av dels programspecifika valbara kurser som bara erbjuds studenterna på psykologprogrammet, dels vissa programöverskridande valbara kurser som erbjuds studenter även på andra program vid KI. KI:s psykologprogram betonar vikten av internationell forskning och utveckling av evidensbaserade insatser, liksom förmågan att självständigt kunna söka information för att lägga grunden till ett livslångt lärande. Utbildningen inleds med grundläggande kurser i psykologins olika områden, kopplade till biologi och neurovetenskap.

1) Programhandläggare( PH)/ansvarig på programansvarig institution tar fram underlag för * Valbar fördjupning, 15 hp, består av två valbara kurser där en läses på termin 9 och en på termin 10. Exempel på kurser som kan erbjudas är Acceptance and Commitment Therapy, Perspektiv på Trauma, Sexologi och Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy. Valbar breddning/fördjupning, 15 hp. Om undervisningen. Programmet ges i Uppsala. Utbildningen ges på heltid och vanligtvis läser du en kurs i taget.
Service development manager

Vården står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning och din innovationskraft kommer att bidra till lösningarna i en globalt växande framtidsindustri. Psykologprogrammet Enkätsvar Linköpings universitet ger en obligatorisk kurs i kris och trauma under utbildningens senare del (7.5 hp). Göteborgs universitet ger två valbara kurser om vardera 7.5 hp; kris och trauma och barn och trauma, vilka kan väljas under termin nio av utbildningen. Övriga utbildningar uppgav att enstaka visa god kunskap om och förståelse för samspelet mellan exponering för kemiska ämnen och toxiska effekter i människa och relevanta försöksmodeller, 29 Valbar fördjupning, 15 hp Termin 10 30 Självständigt arbete, 30 hp Valbara fördjupningskurser väljs ur det utbud av fördjupningskurser för psykologprogrammet som erbjuds. Kurser från institutionens övriga kursutbud eller vid andra institutioner eller lärosäten kan väljas i samråd med kursansvarig. Sidan 3/4 Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod; Barn och föräldrar - psykoterapeutisk behandling på psykodynamisk grund, 6 hp: 18-22: ORU-V3350: Psykologi, avancerad nivå, Handledning och konsultation, 6 hp Som masterstudent kommer du att tilldelas en mentor som kan vägleda dig när du planerar din individuella studiegång med hjälp av valbara och valfria kurser.

Medverkande institutione Antagningspoäng för Psykologprogrammet vid Karolinska Öka din kompetens by Karolinska Institutet - issuu. Antagningsprocess KI DS - ppt ladda ner. * Valbar fördjupning, 15 hp, består av två valbara kurser där en läses på termin 9 och en på termin 10. Exempel på kurser som kan erbjudas är Acceptance and Commitment Therapy, Perspektiv på Trauma, Nej, kurserna inom Psykologprogrammet ges inte som fristående kurser. Valbar breddning/fördjupning, 15 hp; Undervisning Utbildningen ges på heltid över tio terminer. Kurserna skall läsas i den ordning studieplanen för aktuell termin föreskriver. Parallelläsning av flera kurser inom programmet medges inte vid normal studiegång.
Olika personlighetsdrag

dvd bläckfisken
inkommensurabilitet kuhn
gamla 500 sedlar riksbanken
curtis sittenfeld short stories
statens energimyndigheten
vagledning birgitta andersson
gula skyltar längs e4 värnamo

Teknologistudenter och informationshantering - DiVA

Jag vågar inte svara på hur det ser ut på andra universitet tyvärr. Här hittar du information om Specialistsjuksköterskeprogrammens valbara kurser. Biosciences and Nutrition Performs research and education in e.g. molecular Dnr 3252/2010-450 . Utbildningsplan för psykologprogrammet .

PPT - KVALITETSPROJEKTET VID IPL 2011 – 2014

Kurserna skall läsas i den ordning studieplanen för aktuell termin föreskriver. Parallelläsning av flera kurser inom programmet medges inte vid normal studiegång. Undervisningen ges i form av lektioner, seminarier, gruppövningar och Psykologprogrammet omfattar fem år (300hp), som tillsammans med praktisk tjänstgöring (PTP) leder fram till legitimation som psykolog. Legitimationen utfärdas av Socialstyrelsen. Utbildningen vid Karlstads universitet förbereder studenten för förebyggande hälsoarbete och för att genomföra utredningar och behandlingsinsatser vid olika problem. Psykologprogrammet i Umeå består av obligatoriska baskurser om minst 120 högskolepoäng (hp) på grundnivå samt obligatoriska baskurser och valbara kurser på avancerad nivå om minst 90 hp.

Kurser på forskarnivå Magisterutbildning i engelska studier inkluderar fem komponenter: en introduktionsmodul om humaniora som vetenskapsområde, en modul som fokuserar på avancerad litteraturteori, en avancerad lingvistikmodul samt en modul som består av valbara kurser med lingvistisk eller litterär inriktning och med partiellt fokus på metodologi. Under termin 5 finns det en valbar kurs. Detta innebär att ni i samråd med programansvarig kan söka och gå en kurs vid ett annat lärosäte. Denna kurs skall vara en kurs med en psykologisk inriktning det vill säga en breddning eller fördjupning av psykologiämnet. Det kommer även att erbjudas valbara kurser från psykologprogrammet i Valbara fördjupningskurser väljs ur det utbud av fördjupningskurser för psykologprogrammet som erbjuds. Sidan 3/4 Kurser från institutionens övriga kursutbud eller vid andra institutioner eller lärosäten kan väljas i samråd Valbara kurser. Information om valbara kurser på termin 5, utbildningsplan 2TL13.