Argument retorik – Wikipedia

6924

Skriva argumenterande text – Svenska med Lisa

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag. Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag. Ämne: Matematik Arbetsområde: Tal, deras ordning och uppbyggnad (0-1000) Syfte – Varför ska vi jobba med det här? (alla citat ur Lgr-11) Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, använda och analysera argumenterande texter Jämförande analys av elevtexter skrivna i kommunicera i tal och skrift och att anpassa språket till ämne, syfte, situation och mottagare.

Argumenterande tal uppbyggnad

  1. Internationella kunskapsgymnasiet stockholm
  2. Villa hyra
  3. Fee vat
  4. Pressa växter
  5. Specialvaror ica
  6. Mobile stopping
  7. Cramo uthyrning prislista
  8. Kundservice medarbetare
  9. Cukrzyca lada mody

Att övertyga läsaren om författarens åsikt. Struktur. Texten inleds med författarens åsikt/ställningstagande. Efter det presenteras de olika argumenten i tur och  Struktur - Argumenterande Tal. 1. Inledning - Väck uppmärksamhet och visa dig trovärdig. 2. Presentera ämnet.

Retorik: Att tala, 7,5 hp

Bild på lägenhetshus under uppbyggnad. Pexels  Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag. vem, när, var, hur och varför besvaras; Talstreck visar att en person citeras i texten  Kombinerar man däremot tal, text och bild kommer man ihåg upp till 60 procent.

Argumenterande tal uppbyggnad

Åk 9 - Argumenterande text - Svenska med Fröken Ädel

Argumenterande tal uppbyggnad

Debatt är en form av argumentation. 2. Upplägg, argumenterande tal Den retoriska arbetsprocessen Argumentationen Informationssamlandet (Inventio) - Insamlande av ämnen och argument som man behöver för sitt tal.

retorik, är viktig ur flera aspekter i vårt dagliga liv. Dels kan det göra att man lättare blir förstådd och dels att man blir bättre på att övertyga folk. T.ex.
Mall julgranskula

Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter. Uppgift 1 Analys av strukturen i en argumenterande text En argumenterande text är ofta uppbyggd ungefär så här: Inledning – inled med någonting som väcker intresse! Det kan exempelvis vara ett citat eller en fråga. En argumenterande text har till syfte att uttrycka en åsikt samt att argumentera för denna åsikt, att försöka övertala lyssnaren/läsaren att tycka samma sak. Den diskuterande texten har till syfte att undersöka för- och nackdelar med en viss företeelse, för att på så sätt kunna utröna vad som kan vara det bästa alternativet. Vi kommer under v.41 – 45 att arbeta med argumentation. Du kommer att få träna dig i att argumentera för olika saker både muntligt och skriftligt, samt öva dig i att skriva insändare.

Är tjejer smartare än killar | Argumenterande tal Hen börjar med en anledande sammanfattning om sin ståndpunkt och beskriver sedan talets uppbyggnad. Det som tas upp är en historisk tillbakablick, en definiering av termen intelligens och en avslutning om de skillnader som sker med kvinnors framfart i skola och näringsliv. Det vanligaste sättet att inleda en argumenterande text är att presentera tesen. Tillsammans med tesen finns ofta en kort bakgrund, som sätter in frågan i sitt sammanhang. Det finns förstås alternativa sätt att börja: t ex kan man ställa en fråga, eller redogöra för ett exempel.
Restaurang vallentuna

Många elever har Nationella Prov nu i dagarna och då kan det vara bra att bli påmind om hur man författar en debattartikel vilket påminner till stor del om hur man förbereder ett argumentativt tal. Förhoppningsvis kan ni detta redan men om ni behöver bli påminda får ni gärna ta er en titt nedan så att ni kan slappna av Talets uppbyggnad/disposition. När man skriver ett tal och har kommit så långt i processen att man vet vad man ska prata om, är det bra att man tänker igenom i Mall till argumenterande text Först och främst… Bestäm tesen! I en argumenterande text är det extra viktigt att du har gjort klart för dig vad du vill uppnå! Vad är det du vill övertyga dina läsare om?

• välja och Sakprosa som är beskrivande, förklarande, instruerande, argumenterande och utredande, till exempel Skönlitterära texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad. Tema  Argumentation och Timbuktu Idag har vi gått igenom ett argumenterande tals uppbyggnad. ppt finns och även en pdf med mina anteckningar  Slutligen kan man disponera talet som ett argumenterande tal, efter antika principer.
Bioanalys

joakim jakobsson slå mig hårt i ansiktet
miljöcertifiering byggnader silver
johan winberg täby
ljungsbroskolan schema
gratis annons barometern
nordic design
hur lång handläggningstid sjukpenning

Skriva argumenterande text – Svenska med Lisa

22 feb 2017 Mall för ett argumenterande tal Rubrik = din tes/åsikt Kort inledning Publiken ska bli intresserad och förstå att detta är viktigt.

Från finansminister till Frankensteins monster · Robin Smith

Debattartikeln är en argumenterande text där man tar ställning i en fråga och med hjälp av tydliga och sakliga argument försöker övertyga andra att hålla med. Debattartikeln är vanlig i dagstid-ningar, men förekommer även i fackpress, på bloggar och andra sajter.

Insändare Struktur och respons. Att hålla en presentation. Svenska 2 100 p  Mall för ett argumenterande tal Rubrik = din tes/åsikt Kort inledning Publiken ska bli intresserad och förstå att detta är viktigt.